Leechsjtoet Baek organiseert dit jaar de “Baeker Vastelaovend”! Vastelaoves Zondig en Mondig zal er groot feest plaats vinden in het Beekse centrum, waarbij vele bekende artiesten de bühne zullen vullen. 

De Baeker Vastelaovend! – De gezelligste carnaval van het zuiden!

 
De Lichststoet is uiteraard helemaal gratis te bezoeken! Voor de ‘Baeker Vastelaovend’ kunnen entree tickets gekocht worden via de volgende link

Op de zondagavond van de carnaval trekt traditioneel de enige echte lichtstoet door de straten van Beek. Behalve de lichtstoet is het evenement ondertussen uitgegroeid tot een avondvullend programma. Het evenement is gratis toegankelijk.

Leechsjtoet LIVE! – Veel meer dan de verlichte optocht!

11 & 12 februari 2024
Markt, Beek

16:30 – 24:00

Programma

Zondig 11 februari 

Aanvang: 17:00

DJ Bobb
W-Dreej
DJ Admin
Leechsjtoet
Marjolein Heiltjes
Tonca 
Remco Gaiteros
Mondig 12 februari 

Aanvang: 16:30

Toddezek
Promilaasj
Frans Theunisz
Andercovver
John Tana
Big Benny
Ivo van der Bijl
Remco Gaiteros
   

Bezoekers vanuit eigen dorp of elders in de regio zijn al vanaf 16.30 uur welkom op de Markt in Beek, waar een uitgebreide artiestenparade plaats vindt op zowel carnavals zondag als maandag. 

Om 19.00 uur starten de eerste praalwagens van onze schitterende lichtstoet! De stoet zal door het centrum van Beek trekken, en vlak voor het einde een spectaculaire aanvulling zijn op de de ‘Baeker Vastelaovend’. 

De stoet trekt door Beek tussen de ruim 50.000 toeschouwers die rijen-dik langs de route staan. Bij terugkomst van de stoet op de Markt rond 20.30 uur gaat het podiumprogramma van ‘Baeker Vastelaovend’ door en krijgt de afterparty een apotheose met een groot licht- en vuurspektakel.

Beleef de  Leechsjtoet in het centrum van Beek en voel de sfeer!

Route

De lichtstoet start aan de Bloote Weg bij sporthal de Haamen, vervolgens trekt hij door de onderstaande straten:

 • Scheperstraat
 • Bourgognestraat
 • Burgemeester Janssenstraat
 • Raadhuisstraat
 • Marktstraat
 • Markt
 • Prins Mauritslaan
 • Nieuwstraat
 • Heirstraat

Deelnemers dienen de volgende aan rij routes te volgen.

 • Vanuit Neerbeek
 • Bloote Weg
 • Carmelstraat

Huisreglement

Om het evenement zo veilig mogelijk te laten verlopen heeft de organisatie regels opgesteld. Bij betreding van het evenemententerrein gaat de bezoeker automatisch akkoord met deze huisregels.

ALCOHOL ONDER 18 VERBODEN
Bezoekers van 18 tot en met 25 jaar kunnen verzocht worden om op vertoon van een geldig legitimatiebewijs een polsbandje op te halen. Zonder polsbandje kunnen deze bezoekers geen alcoholische drank kopen en/of nuttigen. Ook het doorgeven van alcoholische drank aan bezoekers onder 18 jaar is verboden. Bij constatering van onrechtmatigheden zoals fraude met het polsbandje, wordt de bezoeker van het terrein verwijderd en wordt er aangifte gedaan bij politie.

TOEGANG ONDER INVLOED VERBODEN
Het is verboden het evenemententerrein onder invloed van drank en/of drugs te betreden. Indien dit wordt geconstateerd, zal de toegang worden geweigerd.

OPVOLGEN AANWIJZINGEN EN INSTRUCTIES
Aanwijzingen en instructies van (beveiligings)medewerkers dienen direct opgevolgd te worden.

LEGITIMATIE VERPLICHT
Op verzoek van een veiligheidsmedewerker dienen bezoekers zich te legitimeren. Indien geen geldige legitimatie kan worden overhandigd, wordt de toegang tot het evenement ontzegd. Onder een geldig legitimatie bewijs wordt verstaan een paspoort, Nederlandse identiteitskaart of een Nederlands rijbewijs. Kopieën hiervan zullen niet worden geaccepteerd.

DIEFSTAL EN VERLIES
Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor hun spullen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling en/of kwijt raken van spullen. De organisatie adviseert om geen waardevolle spullen mee te nemen naar een evenementen terrein.

TOILETTEN
Het is niet toegestaan met meerdere bezoekers tegelijk 1 toiletcabine te betreden. Wildplassen is verboden en bij constatering zal de bezoeker van het evenement worden verwijderd.

FOTO, VIDEO, GELUIDSOPNAMEN
Een ieder die het evenemententerrein betreedt geeft toestemming voor het maken van video-,foto- en geluidopnamen waar de bezoeker mogelijk in of op zal voorkomen. De organisatie gebruikt deze opnamen voor promotionele doeleinden.

HANDEL EN VERKOOP VERBODEN
Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het evenemententerrein handelswaren te verkopen en/of te koop aan te bieden.

PROMOTIONELE ACTVITEITEN VERBODEN
Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het evenemententerrein flyers te verspreiden, posters en/of banners op te hangen of andersoortige promotionele activiteiten te verrichten.

EIGEN RISICO
Betreding van het evenemententerrein geschiedt op eigen risico. Stichting “Lichtstoet 1995” dan wel de medewerkers die voor de organisatie actief werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade die de bezoeker(s) van de locatie en/of het evenement mochten ondervinden.

OVERIGE SITUATIES
In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.

BIJ HET NIET NALEVEN VAN DE HUISREGELS ZAL DE TOEGANG WORDEN ONTZEGD. INDIEN DE TOEGANG WORDT ONTZEGD DIENT HET EVENEMENTENTERREIN DIRECT TE WORDEN VERLATEN.
BIJ ONTZEGGING WORDT ALTIJD DE POLITIE INGELICHT.

Elke bezoeker wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de huisregels.