Op de zondagavond van de carnaval trekt traditioneel de enige echte lichtstoet door de straten van Beek. Behalve de lichtstoet is het evenement ondertussen uitgegroeid tot een avondvullend programma. Het evenement is gratis toegankelijk.

Leechsjtoet LIVE! – Veel meer dan de verlichte optocht!

23 februari 2020
Markt, Beek

18:00 – 23:00

Programma

18:00 Aanvang  Leechsjtoet Live! voorprogramma
19:00 Start Lichtstoet
20:15 Aanvang  Leechsjtoet Live! naprogramma
23:00 Einde programma

Bezoekers vanuit eigen dorp of elders in de regio zijn al vanaf 18.00 uur welkom op de Markt in Beek, waar ze met huisband TONCA! en diverse gastartiesten onder het genot van een lekker hapje en drankje in de juiste stemming komen. Tonca heeft zich dit jaar de moeite genomen om een show speciaal voor de Leechsjtoet Live! te schrijven bordevol verrasende effecten.

Om 19.00 uur vertrekt dan de lichtstoet vanaf de Markt waarbij het hoofdpodium zal meerijden in de stoet. Angelina zal zorgen dat “de lempkes oet gaon” in Beek en alle wagens en deelnemers met eigen verlichting optimaal tot hun recht zullen komen.

De stoet trekt door Beek tussen de ruim 50.000 toeschouwers die rijen-dik langs de route staan. Bij terugkomst van de stoet op de Markt rond 20.30 uur gaat het podiumprogramma door en krijgt de afterparty een apotheose met een groot licht- en vuurspektakel.

Beleef Leechsjtoet LIVE! op de Markt in Beek en voel de sfeer en uitbundigheid als onderdeel van het carnaval vierende publiek op en rond de Markt.

Route

De lichtstoet start op de Markt in Beek, vervolgens trekt hij door de onderstaande straten:

  • Markt
  • Prins Mauritslaan
  • Nieuwstraat
  • Heirstraat
  • Scheperstraat
  • Bourgognestraat
  • Burgemeester Janssenstraat
  • Raadhuisstraat

Deelnemers dienen de volgende aan rij routes te volgen.

Huisreglement

Om het evenement zo veilig mogelijk te laten verlopen heeft de organisatie regels opgesteld. Bij betreding van het evenemententerrein gaat de bezoeker automatisch akkoord met deze huisregels.

ALCOHOL ONDER 18 VERBODEN
Bezoekers van 18 tot en met 25 jaar kunnen verzocht worden om op vertoon van een geldig legitimatiebewijs een polsbandje op te halen. Zonder polsbandje kunnen deze bezoekers geen alcoholische drank kopen en/of nuttigen. Ook het doorgeven van alcoholische drank aan bezoekers onder 18 jaar is verboden. Bij constatering van onrechtmatigheden zoals fraude met het polsbandje, wordt de bezoeker van het terrein verwijderd en wordt er aangifte gedaan bij politie.

TOEGANG ONDER INVLOED VERBODEN
Het is verboden het evenemententerrein onder invloed van drank en/of drugs te betreden. Indien dit wordt geconstateerd, zal de toegang worden geweigerd.

OPVOLGEN AANWIJZINGEN EN INSTRUCTIES
Aanwijzingen en instructies van (beveiligings)medewerkers dienen direct opgevolgd te worden.

LEGITIMATIE VERPLICHT
Op verzoek van een veiligheidsmedewerker dienen bezoekers zich te legitimeren. Indien geen geldige legitimatie kan worden overhandigd, wordt de toegang tot het evenement ontzegd. Onder een geldig legitimatie bewijs wordt verstaan een paspoort, Nederlandse identiteitskaart of een Nederlands rijbewijs. Kopieën hiervan zullen niet worden geaccepteerd.

DIEFSTAL EN VERLIES
Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor hun spullen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling en/of kwijt raken van spullen. De organisatie adviseert om geen waardevolle spullen mee te nemen naar een evenementen terrein.

TOILETTEN
Het is niet toegestaan met meerdere bezoekers tegelijk 1 toiletcabine te betreden. Wildplassen is verboden en bij constatering zal de bezoeker van het evenement worden verwijderd.

FOTO, VIDEO, GELUIDSOPNAMEN
Een ieder die het evenemententerrein betreedt geeft toestemming voor het maken van video-,foto- en geluidopnamen waar de bezoeker mogelijk in of op zal voorkomen. De organisatie gebruikt deze opnamen voor promotionele doeleinden.

HANDEL EN VERKOOP VERBODEN
Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het evenemententerrein handelswaren te verkopen en/of te koop aan te bieden.

PROMOTIONELE ACTVITEITEN VERBODEN
Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het evenemententerrein flyers te verspreiden, posters en/of banners op te hangen of andersoortige promotionele activiteiten te verrichten.

EIGEN RISICO
Betreding van het evenemententerrein geschiedt op eigen risico. Stichting “Lichtstoet 1995” dan wel de medewerkers die voor de organisatie actief werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade die de bezoeker(s) van de locatie en/of het evenement mochten ondervinden.

OVERIGE SITUATIES
In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.

BIJ HET NIET NALEVEN VAN DE HUISREGELS ZAL DE TOEGANG WORDEN ONTZEGD. INDIEN DE TOEGANG WORDT ONTZEGD DIENT HET EVENEMENTENTERREIN DIRECT TE WORDEN VERLATEN.
BIJ ONTZEGGING WORDT ALTIJD DE POLITIE INGELICHT.

Elke bezoeker wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de huisregels.